(01/03/2018) Bản tin phòng HTDN | (01-03-2018)-Ban-tin-phong-HTDN

Contactus_button.jpg

info@itm.com.vn

phone.jpg

+84-4-3719 2728

Các tin liên quan
tin tức
(01/03/2018) Bản tin phòng HTDN

BẢN TIN LUẬT MỚI

I. QUY ĐỊNH MỚI VỀ CÁC ĐỐI TƯỢNG BẮT BUỘC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI (BHXH):

Căn cứ điểm 1.1 và điểm 1.2 khoản 1 điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/4/2017 những đối tượng sau phải tham gia BHXH bắt buộc như sau:

1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018)

 

Liên quan đến người lao động đang trong thời gian thử việc, Điều 26 Bộ Luật lao động quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.Nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Hợp đồng thử việc phải có các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật lao động, không bao gồm nội dung về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu người lao động và người sử dụng lao động ký hợp đồng thử việc riêng biệt, không ghi chung vào HĐLĐ thì thời gian thử việc không thuộc trường hợp bắt buộc tham gia BHXH, BHYT.

Chi tiết vui lòng tham khảo các văn bản sau:

·       Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

·       https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat-binh-luan-gop-y/18593/tu-01-01-2018-thoi-gian-thu-viec-co-phai-dong-bhxh-bat-buoc

II. BÃI BỎ MỘT SỐ THÀNH PHẦN HỒ SƠ KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT có hiệu lực từ 27/12/2017.

Theo đó, bãi bỏ yêu cầu thành phần hồ sơ “Bản sao thẻ căn cước công dân, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác” khi thực hiện một số thủ tục sau đây:

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân;

- Đăng ký thành lập công ty hợp danh;

- Đăng ký công ty TNHH, CTCP;

- Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Đồng thời, trong các mẫu tờ khai, thay thế quy định “địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ CCCD, giấy CMND, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác” bằng “số định danh cá nhân”.

Chi tiết vui lòng tham khảo các văn bản sau:

·       Nghị quyết 136/NQ-CP về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT

III. TĂNG MỨC TỐI ĐA TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TỪ 01/01/2018:

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 của Nghị định 141/2017/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 58 của Luật việc làm 2013, từ ngày 01/01/2018, sẽ tăng mức tối đa tiền lương tính đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. Cụ thể như sau: 

Vùng

Mức tối đa tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp

Quy định hiện hành

Từ 01/01/2018

I

75.000.000 đồng

79.600.000 đồng

II

66.400.000 đồng

70.600.000 đồng

III

58.000.000 đồng

61.800.000 đồng

IV

51.600.000 đồng

55.200.000 đồng