Tầm nhìn ITM | Tam-nhin-ITM

Giới thiệu chung
Tầm nhìn ITM
       ITM hướng tới  trở thành một công ty hàng đầu Việt Nam (về cả chất lượng và số lượng) trong lĩnh vực đào tạo tiếng Nhật  cũng như đào tạo ý thức tác phong và văn hóa Nhật Bản cho đối tượng sang học tập và làm việc tại Nhật Bản. Đồng thời, phấn đấu phát triển thành đơn vị đi đầu toàn miền Bắc về chất lượng trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam


 

daotao.jpg