Lãnh đạo và Sơ đồ tổ chức | Lanh-dao-va-So-do-to-chuc

Giới thiệu chung
Lãnh đạo và sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc:

- Ông TRẦN ANH TRUNG

Thành viên Hội Đồng Quản Trị :

- Ông LÃ VĂN THẮNG
- Bà NGUYỄN TRẦN HẢI HÀ
- Bà TRẦN THỊ THÚY HỒNG

 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:

 

 

daotao.jpg duhoc.jpg htdnghiep.jpg