Lịch đi công tác | Lich-di-cong-tac

LỊCH ĐI CÔNG TÁC

( tháng 4/2017)
PHÒNG BAN HỌ VÀ TÊN ĐỊA ĐIỂM CÔNG TÁC NGÀY ĐI NGÀY VỀ GHI CHÚ
BAN GIÁM ĐỐC
 
TGĐ - Trần Anh Trung HCM 13/4/2017 15/4/2017  
 TGĐ - Trần Anh Trung Đà Nẵng 19/4/2017 21/4/2017  
 TGĐ - Trần Anh Trung         
         
         
         
PHÒNG ĐÀO TẠO          
         
         
PHÒNG HTDN          
         
         
PHÒNG DU HỌC          
         
         
PHÒNG KHÁCH HÀNG          
         
         
PHÒNG HC & KT