Lịch đặt phòng họp | Lich-dat-phong-hop

LỊCH ĐẶT PHÒNG HỌP

( từ ngày 13/3 đến 19/3)

Phòng họp Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Ngày 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 19/03
PHÒNG HỌP TẦNG 1A Sáng              
Chiều              
PHÒNG HỌP TẦNG 2A Sáng              
Chiều              
PHÒNG HỌP TẦNG 2B Sáng      
 
     
Chiều              
PHÒNG HỌP TẦNG 3B Sáng              
Chiều