Cơ sở vật chất | Co-so-vat-chat

Giới thiệu chung
Cơ sở vật chất
Tòa nhà trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 2A-S1-K5-11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tel:  +84-4-37192728
Fax: +84-4-37183163

   
 
 

Trung tâm ngoại ngữ ITM - Cơ sở đào tạo 1

Địa chỉ: Khu B – Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - Phường Tây Tựu - Q. Nam Từ Liêm - Hà Nội

Tel: +84-4-37655724


Fax: +84-4-37655724
 

Trung tâm ngoại ngữ ITM - Cơ sở đào tạo 2


Địa chỉ: Trường Cao Đẳng Công Nghệ Và Môi Trường Hà Nội - Số 30 A- Phố Vũ Hữu – Thanh Xuân Bắc- Thanh Xuân – Hà nội


Tel:  +84-4-35430893


Fax: +84-4-35430893


daotao.jpg duhoc.jpg findjob.jpg