Cơ sở vật chất | Co-so-vat-chat

Giới thiệu chung
Cơ sở vật chất
Tòa nhà trụ sở chính:

Địa chỉ: Số 2A-2B, S1K5, 11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tel:  +84-24-37192728
Fax: +84-24-37183163

   
 
 

Trung tâm ngoại ngữ ITM - Cơ sở đào tạo 1

Địa chỉ: Khu B – Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội - Phường Tây Tựu - Quận. BắcTừ Liêm - Hà Nội

Tel: +84-24-37655724


Fax: +84-24-37655724
 

Trung tâm ngoại ngữ ITM - Cơ sở đào tạo 2


Địa chỉ: Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương, Trung ương - 193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội


Tel:  +84-24-35430893


Fax: +84-24-35430893 
 

Trung tâm ngoại ngữ ITM - Cơ sở đào tạo 3


Địa chỉ: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh


Tel:  +84-222-6508998 

daotao.jpg duhoc.jpg findjob.jpg