Khách hàng | Khach-hang
Contactus_button.jpg

info@itm.com.vn

phone.jpg

+84-4-3719 2728


Khách hàng
  TOKAI TRIM VIETNAM CO.,LTD
  MANABOX VIETNAM CO.,LTD 
  DOVAN COMPANY.,LTD 
  HASHIMOTO SEIMITSU VIETNAM CO.,LTD
  IWASEYA VIETNAM CO.,LTD
  NOHARA ITC VIETNAM CO.,LTD
  RODAX VIETNAM CO.,LTD
  BX BUNKA VIETNAM CO.,LTD
  SHINJO VIETNAM CO., LTD 
  YH SEIKO VIETNAM CO.,LTD
  HOEI TEKKO VIETNAM CO.,LTD
   VPDD WIT (Thailand) Co.,Ltd IN HANOI
  SUMIDA CO.,LTD
  OHASHI TEKKO VIETNAM CO.,LTD
  NISSHIN VIETNAM CO.,LTD
  ASAHI KASEI PLASTICS VIETNAM CO.,LTD
   
Contactus_button.jpg

info@itm.com.vn

phone.jpg

+84-4-3719 2728

tamnhin1.jpg hocbong1.jpg