(17/7/2017) Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2017 | (17-7-2017)-Tang-tro-cap-thai-san-tu-ngay-1-7-2

Contactus_button.jpg

info@itm.com.vn

phone.jpg

+84-4-3719 2728

Các tin liên quan
tin tức
(17/7/2017) Tăng trợ cấp thai sản từ ngày 1/7/2017

 Căn cứ Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội, Trợ cấp một lần khi sinh con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Do vậy, từ 01/07/2017, đồng thời với việc tăng mức lương cơ sở thì trợ cấp thai sản sẽ tăng 7,4% từ 2.420.000 đồng thành 2.600.000 đồng.


Chi tiết xin vui lòng tham khảo các văn bản sau:
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/16829/tang-tro-cap-thai-san-tu-ngay-01-7-2017