Q&A và hotlines | Q-va-A-va-hotlines
lienhe.jpg cactruonglk.jpg dhsitm.jpg tthoithao.jpg csdhsvn.jpg

Sản phẩm và dịch vụ
Thông tin nhóm tuyển dụng
Địa chỉ: Số 2A-2B-S1K5-11 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 043. 543 0626
Email:
duhoc@itm.com.vn

Nhóm tuyển dụng:

Mrs. Hồng : 0904 505 288 - thuyhong@itm.com.vn 
Ms. Thu     : 0965 308 303 - nguyenthithu@itm.com.vn


tuyensinhdh.jpg QA.jpg